Oslo middelalderfestival

Oslo Middelalderfestival ble grunnlagt i 1994 og drives i dag som en stiftelse. Det overordnede formålet til stiftelsen er å bidra til å opprettholde bevisstheten om at Oslos røtter faktisk er å finne i middelalderen. Dette er det få innbyggere og besøkende som er oppmerksom på og det er en viktig del av Norges hovedstads historie. Oslo Middelalderfestival har alltid vært, og skal for alltid være, en festival for hele familien. Her er alle velkommen og her er noe for alle, for festivalområdet er fylt med spennende aktiviteter som håndverk, teater, formidling, konserter og en rekke aktiviteter for store og små.

Historien

På 1300-tallet var Oslo for en stor by å regne. Selv om den ikke kan måle seg med dagens moderne byscene med myldrende folkeliv dag og natt, var Oslo også i middelalderen en viktig handelsstand og årlig var mange tusen mennesker innom Oslo sentrum som den gang lå i bydelen som i dag er kjent som Bjørvika. Den aller første bybebyggelsen i Oslo tok til for ca. 1000 år siden på slettene som i dag er kjent som Ekeberg, like ved Alnaelvas munningen. Det var først 600 år senere at byen ble flyttet til dagens plassering og navnet ble omgjort til Christiania. Ekebergsletten, hvor det i mange hundre år hadde vært handel og virksomhet, gikk tilbake til en roligere tid og landbruk overtok de gamle handelsområdene. Stedet fikk på folkemunne raskt navnet “Gamlebyen” et navn som lever videre den dag i dag. Man kan fortsatt finne ruiner og tegn på middelalderliv i gamlebyen om man vet hvor man skal lete. Ved arkeologiske utgravinger i området er det funnet ruiner etter monumentale bygninger som store handelshaller og boliger som trolig var satt opp av datidens adel. I tillegg har man funnet rester etter gateløp, bolighus, gjerder, brønner og båter, foruten all slags gjenstander fra folkets hverdagsliv som sko, kammer, kniver, kar av keramikk, kleberstein, osv. Samlet gir disse funnene oss et bilde av Oslo som middelalderby, hvordan den vokste fram med hus og gater, og om livet der fra 1000-tallet til den siste bybrannen i 1624.

Om Stiftelsen Oslo Middelalderfestival

Stiftelsen Oslo Middelalderfestival ble opprettet i 1994. Det var den gang tidligere ordfører i Oslo, Albert Nordengen, som var den viktigste initiativtakeren og festivalens høye beskytter. Nordengen hadde tilbrakt hele sin karriere og voksne liv i Oslo og innbyggernes tjeneste. Født og oppvokst på Våler i Østfold flyttet Nordengen til Oslo bare 12 år gammel. Etter fullført utdannelse jobbet han i Norges bank noen få år før han bare 28 år gammel fikk plass i Oslo bystyre. Her tjenestegjorde Nordengen Oslos befolkning i nesten 40 år. Han var høyt elsket av Oslofolket og satt hele 14 år som ordfører i byen han elsket. Etter å ha avsluttet sin politiske karriere bestemte Nordengen seg for å vie mye av sin tid til Oslo middelalderfestival. Han ville gi folket en genuin mulighet til å lære om historien til byen som hadde preget hele hans voksne liv. Siden starten i 1994 har festivalen vært et årlig arrangement i Middelalderparken på Sørenga.

Festivalen har etter hvert blitt meget populær og har økt betraktelig både i størrelse og besøkstall. En rekke av deltakerne og besøkende kommer tilbake år etter år. Festivalen er i stadig utvikling og har de siste årene kunnet ønske nesten 7.000 besøkende velkommen i løpet av festivalhelgen. Oslo fikk som alle vet status som Norges hovedstad tilbake i 1314, og festivalen har derfor valgt å legge sitt hovedfokus når det gjelder tematikk og formidling på festivalen til Oslo på 1300-tallet. Dette er også historisk sett når middelalderbyen var på sitt største.